Vijesti

PRVI TRANSPORT PACIJENTA HELIKOPTEROM IZ DRUGE USTANOVE U BIJELJNSKU BOLNICU

Objavljeno 26.12.2022.
News cover image

U Bolnicu "Sveti Vračevi" u Bijeljini danas je helikopterom transportovan pacijent sa akutnim infarktom miokarda iz trebinjske bolnice.

"Pacijent starosti 45 godina iz Trebinja, premješten je u našu ustanovu radi hitne koronarografije, odnosno, hitnog snimanja krvnih sudova srca zbog akutnog infarkta miokarda. Procedura je učinjena po hitnom postupku verifikovana je višesudovna koronarna bolest. Pacijent je stabilan, dobro i vrlo vjerovatno u skorijoj budućnosti pacijent će imati potrebu za hirurškim načinom revaskularizacije miokardom. Ono što je najvažnije jeste da je pacijent dobro, stabilano, bez bolova i poremećaja ritma", izjavio je nakon intervencije kardiolog dr Aleksandar Janjičić, načelnik Odjeljenja za internističke grane.
“U dogovoru našeg direktora prof. dr Maksimovića sa direktorom Helikopterskog servisa Republike Srpske Bobanom Kusturićem i uz koordinaciju sa direktorom Opšte bolnice u Trebinju Nedeljkom Lambetom, uspješno je obavljen transport pacijenta sa infarktom miokarda. Faktor vremena je presudan u preživljavanju u ovim situacijama i u tu svrhu helikopterski transport je veoma značajan. Dvadeset odsto pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, nažalost ne preživi radi neblagovremenog djelovanja. Imali smo priliku da i ranije koristimno Helikopetrski servis Republike Srpske i u smislu slanja pacijenata u veće zdravstvene centre, a sada i bijeljinska bolnica postaje ustanova kojoj gravitiraju ti pacijenti koji će biti tako transportovani da u najbržem vremenu mogu da stignu do naše ustanove gdje će im biti ukazana pomoć i liječenje”, rekao je dr Nemanja Janković, pomoćnik direktora bijeljinske bolnice.