Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

- Specijalista medicinske biohemije - rukovodilac Službe Mr ph Anđela Mitrović

O službi
Novosti
Usluge
Osoblje
O službi

Služba za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

U okviru Službe za hematološku i biohemijsku dijagnostiku obavljaju se poslovi uzimanja i ispitivanja materijala za bolničke i vanbolničke pacijente. Kao biološki materijali koriste se krv, urin, stolica i punktati. Njihova obrada izvodi se na savremenim automatizovanim aparatima. Vrše se ispitivanja iz oblasti hematologije, koagulacije, biohemije (određivanja supstrata, enzima, elektrolita, specifičnih proteina), imunohemije (određivanja hormona i tumor markera), gasnih analiza i drugo. Takođe, sarađuje se sa ljekarima na odjeljenjima u cilju nalaženja rezultata ispitivanja. Prate se savremeni dijagnostički tokovi i uvode nove procedure ispitivanja.

Vijesti

Posljednje novosti

Usluge

Usluge zdravstvene zaštite koje pružamo