KME

ŠTA JE KME I ŠTA IMA ZA CILJ?

Program kontinuirane medicinske edukacije /KME/ „Savremena dijagnostika i terapija najčešće akutnih i hroničnih internističkih i hirurških oboljenja“ u JZU Bolnica „Sveti vračevi“ je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i provodiće se u narednih 12 mjeseci u okviru kojeg je planirano deset pedavanja iz konzervativnih i hirurških grana. 

Cilj kontinuirane medicinske edukacije /KME/  je obnova i unaprjeđenje stručnih znanja i praktičnih vještina zdravstvenih profesionalaca naše Ustanove kako bi se unaprijedio svakodnevni praktični rad.

Kontinuirana medicinska edukacija /KME/ je skup obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, vještine i profesionalna dostignuća i odnosi koje ljekar i ostalo zdravstveno osoblje koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji. KME predstavlja skup znanja i vještina opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene njege.

 

1. PREDAVANJE 07.09.2022. 

„Racionalna upotreba antibiotika u prehospitalnim i hospitalnim uslovima““, dr Sanja Milovanović. klinički farmakolog

U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije/KME/ iz oblasti savremene dijagnostike i terapije u JZU Bolnica „Sveti vračevi“, u velikoj sali, dana 07.09 2022. godine održano je prvo predavanje „Racionalna upotreba antibiotika u prehospitalnim i hospitalnim uslovima““, dr Sanje Milovanović, kliničkog farmakologa. Predavanju su prisustvovali  ljekari sa oba nivoa zdravstvene zaštite, kako primarnog tako i sekundarnog.

Tema koja je popularna unazad deceniju našla je svoje mjesto i u našoj bolnici, a

posebno je izazovna, jer ostavlja dosta prostora za brojne stručne diskusije.

Neracionalna upotreba antibiotika predstavlja globalni problem koji utiče na smrtnost oboljelih, ali i finansijski šteti zdravstvenim sistemima, jer neracionalna primjena antibiotika dovodi do nastanka bolničkih infekcija rezistentnih na poznate antiobiotike čime se povećava trajanje dužine hospitalizacije, a istovremeno se i povećava smrtnost od naizgled banalnih infekcija.

Predavanje „Racionalna upotreba antibiotika u prehospitalnim i hospitalnim uslovima“ se dotaklo i pitanja interakcija između lijekova te je

otvorilo novu temu za neko naredno predavanje, od koje bi kliničari

imali višestruke koristi.

JZU Bolnica “Sveti vračevi” je jedna od rijetkih koja ima specijalistu kliničkog farmakologa čime se dodatno ostvaruje korist na polju kvaliteta konzervativnog liječenja pacijenata. 

2. PREDAVANJE 06.10.2022.

"Uticaj hiperurikemije na progresiju kardiometaboličkih oboljenja", intenistički tim

U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije, 06. oktobra 2022. godine, održano je predavanje pod nazivom „Uticaj hiperurikemije na progresiju kardiometaboličkih oboljenja“ koje je pripremio internistički tim bolnice na čelu sa načelnikom Odjeljenja za internističke grane dr Aleksandrom Janjičićem, internistom kardiologom.

U prikazu slučaja učestvovale su šef Odjeljenja za internističke grane dr Dragana Nešković, internista nefrolog i dr Tamara Perić specijalizant interne medicine.  Tim se odlučio za ovu temu koja je u fokusu istraživanja posljednjih par godina. Istražuje se uticaj na progresiju određenih kardiometaboličkih oboljenja između ostalog, hipertenzije, srčane insuficijencije, poremećaja srčanog ritma po tipu atrijalne fibrilacije, proces nastanka ateroskleroze, progresija aterosklerotskog plaka (njegove vulnerabilnosti), nastanka koronarnih oboljenja, akutnih koronarnih oboljenja, prije svega infarkta miokarda, nefroloških oboljenja. Uticaj hiperurikemije na nastanak bubrežne insuficijencije kao i na tok ove bolesti i na kraju ishod. Mogućnosti njenog izlječenja kao i uticaj na neka druga bubrežna oboljenja koja nisu hroničnog tipa, neke nefropatije koje se dešavaju akutno kao što je uratna nefropatija, koja je jedna od fokusa ovog prikaza.

 Izlaganje je koncipirano kao pregledni rad sa prikazom slučaja iz naše medicinske dokumentacije. Riječ je o pacijentima kod kojih je tokom hospita-lizacije verifikovana hiperurikemija, a zapravo su hospitalizovani zbog pogoršanja, odnosno relapsa njihovog osnovnog hroničnog oboljenja. Konkretno, imamo jednog pacijenta iz grupe kardioloških i drugog iz grupe nefroloških oboljenja.

3. PREDAVANJE 17.11.2022.  13 časova

"Novine u hirurškom liječenju preponskih kila TEP metodom"