Vijesti

UNAPREĐENJE MEDICINSKE PRAKSE KROZ KONTINUIRANU EDUKACIJU

Objavljeno 20.10.2023.
News cover image

Kontinuirana edukacija medicinskih sestara i tehničara predstavlja ključnu komponentu održavanja i unapređenja sestrinskih vještina i znanja u struci.

Prema riječima glavne sestre bijeljinske bolnice Milice Dikić, ovakve edukacije se sprovode tokom cijele godine i obuhvataju različite aktuelne teme značajne za stručnu praksu.
"Ovi programi doprinose proširivanju i unapređenju sestrinskog znanja i prakse i omogućavajući medicinskim profesionalcima da prate novine u struci", rekla je Dikićeva.
Učesnici u edukacijama obuhvataju različite profile medicinske struke, uključujući medicinske sestre i tehničare sa opštim smjerom, farmaceutske tehničare, laborante, radiološke tehničare i fizioterapeute.
Edukatori su iskusni radnici bolnice, uključujući glavne sestre i tehničare sa dugogodišnjim iskustvom u struci.
“Ovakav pristup kontinuiranoj edukaciji omogućava našim medicinskim sestrama i tehničarima da budu dobro pripremljeni za sve izazove i promjene u medicinskom okruženju, čime se direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvene njege i bezbjednosti pacijenata ”, rekao je prof.dr Zlatko Maksimović, direktor Bolnice “Sveti Vračevi” Bijeljina.