Vijesti

Sestrinska edukacija - "Postupak aplikovanja krvi i krvnih produkata"

Objavljeno 26.04.2023.
News cover image

U okviru kontinuirane medicinske edukacije u Bolnici „ Sveti Vračevi“ održano je predavanje na temu „Postupak aplikovanja krvi i krvnih produkata“ namijenjeno medicinskim sestrama – tehničarima.

Na predavnju je bilo riječi o trebovanju, transportu, pripremi materijala i opreme, postupku transfuzije krvi i krvnih komponenti, te o mogućim reakcijama i postupcima u vezi s tim.

Primjena transfuzije krvi i krvnih priodukata važno je područje u okviru zdravstvene njege koje provode i nadziru medicinske sestre uz adekvatnu multidisciplinarnu saradnju sa ostalim članovima tima. Glavni cilj takve međusobne saradnje jest bezbijednost bolesnika. Ključna uloga medicinske sestre kod cjelokupnog procesa transfuzije je učiniti pravilnu identifikaciju pacijenta- primaoca krvi, a identifikaciju provode dvije osobe istovremeno.

Predavanje o pravilnom apikovanju krvi i krvnih produkata održale su Dijana Glibo, medicinska sestra Odjeljenja za internističke grane Bolnice "Sveti Vračevi" i strukovna medicinska sestra Nataša Kaplarević Tešanović, glavna sestra Zavoda za transfuzijsku medicinu Bijeljina.