Vijesti

RAZVOJ MENADŽERSKIH VJEŠTINA U SESTRINSTVU

Objavljeno 01.06.2023.
News cover image

Kako bi se podržalo unapređenje zdravstvenog sistema i kvalitet usluga krajnjim korisnicima, od ključne je važnosti imati kompetentne i pouzdane menadžere i lidere među sestrinskom radnom snagom.

 
U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koja se bavi razvojem menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara, planiran je niz edukacija s ciljem jačanja menadžerskih vještina medicinskih sestara-tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite.
U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovana je četverodnevna edukaciju na temu „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“, koja se održava u bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini, u periodu od 1-4. juna 2023. godine. Cilj edukacije je jačanje kako menadžerskih, tako i komunikacijskih vještina medicinskih sestara/tehničara sa kolegama, saradnicima, pacijentima i medijima.
Glavne i nadzorne medicinske sestre i tehničari zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj će, u prvom krugu edukacije, imati mogućnost prisustvovati stručnim i kvalitetnim predavanjima i vježbama koje će voditi dr Milan Latinović, prof. dr Zlatko Maksimović, prof. dr Zvezdana Rajkovača, Mirjana Janković, Branka Sladojević i Jelena Vujić.