Vijesti

RADIONICA O UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA U BANJALUCI

Objavljeno 02.10.2022.
News cover image

U okviru Projekta mentalnog zdravlja – Faza III u BiH, u Banjuluci se održava dvodnevna radionica pod nazivom “Unapređenje kvaliteta pružanja usluga u mentalnom zdravlju”, koju organizuje Ministarstvo zdravlja i socijane zaštite Republike Srpske u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj BiH i Vladom Švajcarske.

U okviru Projekta planirana je realizacija aktivnosti sa ciljem obezbjeđenja uslova da zdravstvene ustanove i pružaoci usluga osiguravaju kvalitet i kontinuitet zaštite mentalnog zdravlja na održiv način.
Učesnici radionice su predstavnici zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercinarnog nivoa, među kojima su i dr Lukrecija Manojlović, psihijatar, Slavica Jelić, glavna sestra Odjeljenja za neurologiju i Sandra Milošević, Službe za kontinuirano unapređenje kvaliteta iz Bolnice “Sveti vračevi”.
Cilj projekta jeste da pruži podršku vlastima BiH u provožđenju reforme mentalnog zdravlja koje su u skladu sa politikama i strategijama o mentalnom zdravljua.
Radionica “Unapređenje kvaliteta pružanja usluga u mentalnom zdravlju” se održava u Hotelu Jelena u Banjaluci 02. i 03. novembra.