Vijesti

Koronarografija

Objavljeno 04.01.2022.
News cover image

Procedura se najčešće sprovodi kada postoji sumnja na slabo snabdijevanje srčanog mišića krvlju, odnosno kada postoji prepreka dotoka krvi zbog suženja ili začepljenja krvnog suda što daje simptome angine pektoris i infarkta miokarda. Na osnovu nalaza se donosi odluka o tome da li se dalji tretman zasniva samo na upotrebi lijekova, da li je potrebna ugradnja stenta u krvni sud srca ili je ipak potrebna bajpas operacija (aortokoronarnog premoštenja). Koronarografija se radi i u sklopu preoperativne pripreme kod drugih oboljenja srca koji zahtijevaju operativni ili invazivni tretman.

Koronarografija se izvodi u angiosali odnosno sali za keteterizaciju srca, poštujući mjere sterilnosti i invazivnog i neinvazivnog monitoringa pacijenta. Pacijent je svjestan a pristupna mjesta su ruka (gdje se punktira radijalna arterija) ili prepona (kada se puktira femoralna arterija) koji se tretiraju lokalnim anestetikom. U arteriju se uvodi cjevčica – kateter kojim se kroz arterijski sistem dolazi do aorte i ciljnih arterija na srcu te ubrizgava jodno kontrasno sredstvo i na taj način se boji arterija. Obojena arterija se snima rendegen-aparatom iz različitih pozicija. Kompletan zahvat sa pripremom traje oko 30 minuta ukoliko nema poteškoća a može potrajati duže (kod otežanog vaskularnog pristupa, spazma arterija gornjih ekstrtemiteta, te kod anomalija i oboljenja arterijskog sistema). Nije znak komplikacije procedure.