Vijesti

Edukacija pacijenata prilikom aplikacije insulina

Objavljeno 04.01.2022.
News cover image

Za davanje insulina mogu se koristititi samo neoštećene pen brizgalice, ispravnog roka trajanja i čuvane na odgovarajućoj temperaturi. Prije davanja neophodno je izvaditi insulin iz frižidera, da bi bar 30 minuta bio na sobnoj temperaturi. Svaka primjena hladnog insulina je bolnija. Insulin u ulošku, koji pacijent svakodnevno koristi u svojoj terapiji čuva se tako da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturi do 25 ili 30 stepeni Celzijusa, u zavisnosti od vrste insulina. Tresiba FlexTouch, NovoRapid Flexpen i Levemir se mogu tokom upotrebe čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa, dalje od elemenata za hlađenje. Rok upotrebe insulina koji se svakodnevno koristi je do 4 nedelje nakon prve upotrebe. Prije svake primjene insulina mora se namjestiti nova igla, jer su one za jednokratnu upotrebu. Brizgalica koja sadrži mutni insulin, prije upotrebe uvijek mora da se lagano valja između dlanova i da se okreće gore dole sve dok insulin ne postane ujednačeno mliječno bijele boje.