Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba
 

Održana stručna predavanja u bijeljinskoj bolnici


Dana 28. novembra 2018. godine u 14 časova u sali za sastanke novog objekta Javne zdravstvene ustanove bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini je održana su dva stručna predavanja. Teme predavanja su bile: "Appendicitis, juče, danas, sutra" predavač Dr Mikajlo Lazić, specijalista dječije hirurgije i "Analiza preoperativno mikrobiološki urednih briseva nosa i ždrijela sa postoperativno zasijanim adenoidnim tkivom kod pacijenata sa urađenom adenoidektomijom" predavač Prim. Dr Zoran Trifković, specijalista otorinolaringolog, načelnik odjeljenja za ORL.

Predavanje je bilo organizovano u okviru kontinuirane madicinske edkuacije zaposlenih u bijeljinskoj bolnici.

Dr Mikajlo Lazić je u svom predavanju istakao: "Akutna upala crvuljka spada u najčešće hirurške bolesti koje zahtijevaju operativno liječenje. U prošlosti je operacija zbog akutne upale crvuljka bila svakodnevna operacija, a danas se znatno manje izvodi. Razlog tome je savremena dijagnostika akutnog apendicitisa, prvenstveno ultrazvučna, a u zapadnim zemljama i CT ileoicekalne regije. Takođe pristup u smislu hitnosti operacije se promijenio, tako da je hitna operacija (u pola noći) danas gotovo izbačena. Na taj način se broj apendektomija u zadnjim godima značajno smanjio, a samim tim i i broj izvađenih neupaljenih crvuljaka. Posljednih godina su u toku studije za konzeravativno liječenje akutnog apendicitisa, te je pokazano da se oko 70 do 85 % apednicitisa može konzervativno liječiti. U našoj ustanovi je konzervativno liječeno 11 djece sa akutnim apendicitisom i svi su uspješno izliječeni bez potrebe za operativim liječenjem i bez komplikacija. Cilj predavanja je da se uporede različiti pristupi liječenja u različitim vremenskim epohama ovog veoma čestog oboljenja i da se ukaže na aktuelnost i značaj ovog oboljenja koje se standardno operativno liječi unazad 140 godina."

Prim Dr Zoran Trifković je prezentovao svoje i istraživanje svojih kolega sa odjeljenja za ORL: " U JZU bolnici Sv. Vračevi Bijeljina u periodu od avgust 2014. do avgusta 2018. učinjeno je 78 operacija adenoida. Kod svih pacijenata preoperativno traženi su slijedeći nalazi: ORL pregled (uvećan adenoid koji ispunjava epifarinks, bez vidljivih znakova infekcije ), KKS, vrijeme krvarenja i koagulacije, glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, mikrobiološki nalaz brisa nosa i ždrijela, nalaz pedijatra, nalaz anesteziologa za operaciju u opštoj anesteziji. Mikrobiološki nalazi briseva nosa i ždrijela su preoperativno ukazivali da je izolovana fiziološka flora. Poštujući uslove asepse i antisepse, adenoidno tkivo je poslije operacije isječeno i zasijano na hranjivu podlogu /krvni agar/. Poslije tri dana su očitavani nalazi. Kod 47 % pacijenata je izolovana patološka flora - Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophylus influenzae, dok je kod 53pacijenata izolovana fiziološka flora nazofarinksa. Uporedjujući dobijene nalaze sa podacima iz literature može se zaključiti da preoperativni nalazi briseva nosa i ždrijela ne daju dovoljno podataka o flori adenoida. Streptococcus pneumoniae i Haemophylus influencae su i fakultativno anaerobne bakterije te zbog svojih osobina nisu se ni mogle izolovati sa površine adenoida nego tek po seciranju adenoida i zasijavanjem na hranjivu podlogu dokazana je patološka flora. Rad ima značaj da ukaže da je preoperativni nalaz briseva nosa i ždrijela orijentaciona dijagnostička metoda i da sa sigurnošću ne ukazuje na stvarnu floru u nazofarinksu, a kao takva nema bitnog značaja u preoperativnoj obrada pacijenata za planiranu operaciju adenoida. Takodje fiziološka flora nosa i orofarinksa iz kojeg se uzima kultura je različita u odnosu na floru iz nazofarinksa. Nazofarinks je nedostupan za rutinsko uzimanje brisa pa bris uzet iz prednjih partija nosa i orofarinksa ne mora da odgovara flori nazofarinksa."

Fotografije pogledajte ovde


  Nazad

  Projekat nove bolnice u Bijeljini
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642