Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba

  Odjeljenje za internističke grane


Rad na odjeljenju organizovan je kroz sledeće organizacione cjeline

Odsjeci:

 • odsjek za opštu internu medicinu
 • odsjek za intezivnu njegu
 • odsjek za kardiologiju
 • odsjek za gastroenetrologiju
 • odsjek za endokrinologiju
 • odsjek za reumatologiju
 • odsjek za infektologiju
 • odsjek za onkologiju
 • odsjek za dermatovenerologiju
 • odsjek za invanzivnu i interventnu kardiološku dijagnostiku i terapiju

Konsultativno-specijalističke ambulante:

 • prijemna ambulanta
 • opšta internistička
 • kardiološka
 • gastroenetrološka
 • endokrinološka
 • reumatološka
 • onkološka
 • infektološka
 • dermatološka

Načelnik: Prim. dr Snežana Glišić, specijalista interne medicine
Glavna sestra: Vesna Vidović, medicinski tehničar
Tel: 055/415-555, lok. 2004, 2008
Broj postelja je 67.

Vrijeme posjeta: od 13 do 14 časova (ukoliko odlukom direktora nije drugačije definisano) ODLUKA

 • Posjete se obavljaju u Prostoriji za posjete sa ograničenjem posjeta (jedan pacijent- dva posjetioca)
 • Nepokretnim pacijentima je dozvoljena posjeta u bolesničkoj sobi sa ograničenjem posjeta (jedan pacijent – jedan posjetilac)

  Ljekari zaposleni na odjeljenju

 • Prim. dr Snežana Glišić, specijalista interne medicine, načelnik Odjeljenja za internističke grane
 • Prim. Dr Mile Trifković, magistar medicinskih nauka, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, šef Odsjeka za invanzivnu i interventnu kardiološku dijagnostiku i terapiju
 • Prim. dr Milica Lovrić, specijalista interne medicine,subspecijalista kardiolog, šef Odsjeka za kardiologiju
 • Prim. dr Miroslav Mitrović, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog i hepatolog
 • Prim. dr Mladen Blagojević, specijalista interne medicine, subspecijalista endokronolog, šef Odsjeka za endokrinologiju
 • Prim. Dr Mirjana Tekić, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog
 • Dr Radmila Mlađenović, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatolog, šef Odsjeka za reumatologiju
 • Dr Vildana Jahić, specijalista interne medicine, na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije
 • Dr Aleksandra Radojčić, specijalista infektologije, šef Odsjeka za infektologiju
 • Dr Biljana Marjanović, specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog, šef Odsjeka za onkologiju
 • Dr Dragana Nešković, specijalista interne medicine, na subspecijaizaciji iz nefrologije
 • Dr Dragana Matković, specijalista dermatovenerolog, šef Odsjeka za dermatovenerologiju
 • Dr Dragana Petričević, specijalista dermatovenerologije
 • Dr Mirica Stojsavljević, specijalista dermatovenerologije
 • Dr Daliborka Spasojević, specijalista interne medicine
 • Dr Miroslava Perković, specijalista interne medicine
 • Dr Biljana Radulović, specijalista interne medicine
 • Dr Smiljana Dubajić, specijalista iz interne medicine
 • Dr Jelena Mićić, specijalista interne medicine
 • Dr Nemanja Milićević, specijalista iz interne medicine
 • Dr Saša Milojević, specijalista interne medicine
 • Dr Milena Gajić, specijalista interne medicine
 • Dr Aleksandar Janjičić, specijalista interne medicine, na subspecijaizaciji iz kardiologije
 • Dr Stevan Trifković, specijalizant interne medicine
 • Dr Ivana Despotović, specijalizant interne medicine
 • Dr Emir El Chekh, specijalizant interne medicine
 • Dr Vladimir Đurić, specijalista interne medicine
 • Dr Bojana Simić, specijalizant iz hematologije
 • Dr Ivana Gajić, specijalizant iz dermatovenerologije
 • Dr Jovana Stević, specijalizant iz endokrinologije
 • Dr Aleksandra Kerović, odjeljenski ljekar

  Radno vrijeme

Radno vrijeme svih odsjeka je 00-24 časa.

 • Opšta internistička ambulanta: radnim danom od 07.oo-15.oo časova
 • Kardiološka ambulanta: Dr Milica Lovrić radnim danom 09.00-12.00
  Prim. Dr Mile Trifković radnim danom 07.00-15.00
  Zakazivanje za pregled se vrši prvi radni dan u mjesecu kod medicinske sestre koja radi sa kardiologom. Zakazivanje se ne može obavljati telefonom pošto pacijent mora donijeti na uvid medicinsku dokumentaciju.
 • Gastroenetrološka ambulanta:radnim danom 10.30-13.00
 • Endokrinološka ambulanta:Dr Mladen Blagojević radnim danom 10.00-13.00.
  Dr Mirjana Tekić radnim danom 08.00-12.00.
  Zakazivanje za pregled se vrši pretposljednji radni dan prethodnog mjeseca za sljedeći mjesec kod medicinske sestre koja radi sa endokrinologom ili telefonskim putem.
 • Reumatološka ambulanta: radnim danom 08.00-15.00.
  Zakazivanje za pregled se vrši posljednji radi dan prethodnog mjeseca za sljedeći mjesec kod medicinske sestre koja radi sa reumatologom. Zakazivanje se ne može obavljati telefonom pošto pacijent mora donijeti na uvid medicinsku dokumentaciju.
 • Infektološka ambulanta: radnim danom 9.00-14.00
  U sklopu Infektološke ambulante nalazi se dobrovoljno, povjerljivo savjetovalište za HIV. Dr Aleksandra Radojčić i Srđan Ilić obavljaju razgovore, savjetovanje i testirananje na HIV. Navedene usluge klijenti mogu zakazati radnim danom od 9.00-14.00 časova, na broj telefona: 055/ 205-655
 • Dermatovenerološka ambulanta: radnim danom 07.00-20.00
 • Onkološka ambulanta: radnim danom 7.00-15.00 časova
 • Onkološki kozilijum: svake druge subote od 10.00.časova

U okviru Odsjeka za opštu internu medicinu obavljaju se internistički pregledi, hospitalizacija uz sekundarni i tercijarni tretman. Rješavaju se akutna stanja u internoj medicini u Odsjeku za intezivnu njegu i Odsjeku za kardiologiju gdje postoji i koronarna jedinica sa savremenim monitoringom vitalnih funkcija uz kontinuirani nadzor i liječenje 24 sata. U okviru Odsjeka za opštu internu medicinu se rješavaju i sva hronična stanja koja zahtjevaju savemenu dijagnostiku i liječenje.Sprovodi se kompletna neinvazivna kardiološka obrada koja uključuje ergometriju , ekokardiografiju i stresehokardiografiju.Radi se Dopller ehografija k.s. vrata, ruku, nogu.

Sprovodi se potpuna gastroenetrološka obrada uključujući ehotomografiju abdomena, gastroesofagoduodenoskopiju i kolonoskopiju , kako dijagnostička tako i terapijska,komjuterizovana tomografija.

Radi se neivazivna dijagnostika reumatoloških i endokrinoloških bolesnika, kompletan onkolološki program uključujući dijagnostiku i sprovodjenje hemioth uz kontinuirani rad onkološkog konzilijuma.

U okviru Odsjeka za infektologiju dijagnostikuju i liječe se pacijenti sa infektivnim oboljenjima, radi savjetovalište za HIV,dobrovoljno povjerljivo testiranje na HIV, edukacija pacijenata, porodice, zbrinjavanje masovnih epidemija infektivno oboljelih.

Odsjek za dermatovenerologiju pruža brojne dijagnostičke i terapijske procedure u liječenju kožnoveneričnih obojenja.
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642