Bolnica Sveti Vracevi

JZU Bolnica "Sveti Vračevi", Bijeljina

Srpske vojske 53
76 300 Bijeljina
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 415 555

   ODJELJENJA

     Hirurgija
     Ginekologija
     Interno
     Pneumoftiziologija
     Pedijatrija
     Orl
     Oftalmologija
     Neurologija

   SLUŽBE

     Anestezija
     Radiologija
     Laboratorija
     Mikrobiologija
     Urgentni blok
     Apoteka
    Pravna služba
     Kvalitet
     Ekonomska služba
     Tehnička služba

  Odjeljenje za hirurške grane


Rad na odjeljenju organizovan je kroz sledeće organizacione cjeline

Odsjeci:

 • Odsjek opšte hirurgije
 • Odsjek urologije
 • Odsjek ortopedije
 • Odsjek za endoskopiju
 • Hirurški blok

Konsultativno-specijalističke ambulante:

 • Prijemna ambulanta
 • Hirurška ambulanta
 • Ortopedska ambulanta
 • Dječija hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • Urološka ambulanta
 • Ambulanta za neurohirurgiju

Načelnik: Prim. dr Zdravko Matković, specijalista opšte hirurgije
Glavna sestra: Angelina Đokić, viši medicinski tenhičar
Tel: 055/415-555, lok. 2104, 2017
Broj postelja je 59.

Vrijeme posjeta: od 13 do 14 časova (ukoliko odlukom direktora nije drugačije definisano) ODLUKA

 • Posjete se obavljaju u Prostoriji za posjete sa ograničenjem posjeta (jedan pacijent- dva posjetioca)
 • Nepokretnim pacijentima je dozvoljena posjeta u bolesničkoj sobi sa ograničenjem posjeta (jedan pacijent – jedan posjetilac)

 Ljekari zaposleni na odjeljenju

 • Prim.dr Zdravko Matković, specijalista opšte hirurgije, načelnik Odjeljenja za hirurške grane
 • Prim. dr Slobodan Lovrić, specijalista opšte hirurgije, šef Odsjeka za endoskopiju 
 • Prof. dr Siniša Maksimović, specijalista opšte hirurgije
 • Prim. dr Željko Pejović, specijalista opšte hirurgije
 • Prim. Dr Mikajlo Lazić, specijalista dječije hirurgije
 • Dr Dragan Živanović, specijalista urologije, šef Odsjeka za urologiju
 • Dr Dragan Đorđić, specijalista ortopedije
 • Dr Igor Popović, specijalista ortopedije, šef Odsjeka za ortopediju
 • Prim. Dr Miodrag Femić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Dr Nemanja Janković, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije, šef Odsjeka opšte hirurgije
 • Dr Duško Milićević, specijalista urologije
 • Dr Bojan Kenjić, specijalista iz opšte hirurgije, šef Hirurškog bloka
 • Dr Risto Stevanović, specijalista ortopedije
 • Dr Milan Todorović, specijalista opšte hirurgije
 • Dr Branislava Lazarević, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
 • Dr Mirjana Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Dr Vaso Kovačević, specijalista ortopedije sa traumatologijom
 • Dr Jovica Vidović, specijalista opšte hirugije
 • Dr Slaviša Dabić, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Branka Dakić, specijalizant iz dječije hirurgije
 • Dr Ljubinko Petković, specijalizant iz urologije
 • Dr Slađana Perić, specijallizant iz grudne hirurgije
 • Dr Srđan Petrović, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Danijel Savić, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Milan Milovanović, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Đoko Novaković, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Nenad Ristić, specijalizant iz opšte hirurgije
 • Dr Igor Lovrić, specijalizant iz vaskularne hirurgije

  Radno vrijeme

Radno vrijeme svih odsjeka je 00-24 časa.

Ambulante:

 • Prijemna ambulanta: 00.00-24.00
 • Hirurška ambulanta, radnim danom 09.00-15.00 (prijem knjižica do 9.00 časova)
 • Ortopedska ambulanta, radnim danom 09.00-15.00 (prijem knjižica do 9.00 časova)
 • Ambulanta za dječiju hirurgiju, radnim danom od 10.30-14.00 časova (prijem knjižica do 9.00 časova)
 • Vaskularna hirurgija: mr.sci. Zlatko Maksimović, četrvtak od 11.00-13.00 časova, dr Petar Gavrić, svake druge subote od 09.00
 • Urološka ambulanta , radnim danom 07.00-15.00
 • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, radnim danom od 08.00-10.30 časova
 • Neurohirurška ambulanta, svake druge subote od 09.00

U okviru hirurške službe rade se operacije iz opšte hirurgije: jednjaka, želuca, žučne kese i puteva, operacije dojke i štitne žlijezde, tankog i debelog crijeva, klasično i laparaskopskim putem, ortopedske, vaskularne, urološke operacije kao i operacije iz domena dječije hirurgije.

Sprovodi se dijagnostička i terapijska endoskopija/ zaustavljanje krvarenja, skidanje polipa/


 Operacioni blok sa centralnom sterilizacijom

U okviru operacionog bloka sa centralnom sterilizacijom organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to Odsjeci:

 • Operacione sale
 • Centralna sterilizacija

U okviru operacionog bloka sa centralnom sterilizacijom obavljaju se sledeći poslovi: prevoz pacijenata do operacione sale, obavljanje operativnih zahvata, transport operisanih pacijenata, sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala.

U okviru operacionih sala obavljaju se sledeći poslovi: organizovanje rasporeda korištenja zakazanih termina za vršenje operacionih zahvata. Obavljanje operativnih zahvata iz raličitih oblasti na nivou ustanove.

U okviru centralne sterilizacije obavljaju se sledeći poslovi: preuzimanje zaprljanih instrumenata iz drugih organizacionih jedinica u sobu za prijem; mehaničko (ručno) pranje zaprljanih instrumenata; mašinsko pranje i dezinfekcija instrumenata; pakovanje setova za operacije; pakovanje tekstilnih setova; pripremanje nesterilnog zavojnog materijala; sterilizacija u autoklavu i plazma sterilizatoru; kontrola sterilizacije i vođenje zapisnika; izdavanje sterilnog materijala i dr.
   PRONAĐITE DOKTORASkip Navigation Links

Bolnica Sveti vračevi, Srpske vojske 53, 76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)55 202 642